dlžníci


MAGA, s.r.o.    Samuela Kollára 86,   979 01 Čerenčany   - podvodnícka spoločnosť

MAXA, s. r. o.  Mičinská 53  Banská Bystrica 974 01    - neplatič